Lazar Nikolov

Lazar Nikolov (1922-2005) - We will remember him forever.

Този сайт е посветен на Лазар Николов - един от най големите български композитори. Макар Лазар да не е вече между нас, музиката му ще е жива завинаги.